O NAŠÍ FARMĚ

Základem chovu na maso (krávy bez tržní produkce mléka) bylo dvacet jalovic. Postupně k nim přibylo 50 kusů skotu masného plemene Hereford a Simentál a další kusy Holštýnského mléčného plemene. V současné době je na farmě zhruba 100 kusů masného a 100 kusů mléčného skotu, k nim přibývají mladé kusy a býci.

Herefordský anglický skot je jedním z nejstarších a nejvyužívanějších masných plemen skotu na světě vůbec. Vyniká dobrou kondicí, nenáročností na přírodní prostředí a vysokou adptabilitou. Zejména na Šumavě má toto plemeno tradici: v roce 1981 vznikla první ústřední odchovna plemenných býků Hereford v místě Onen Svět (Javorná, vlastník plemenářský podnik Klatovy). Zájem o toto dobré užitkové plemeno nenáročného a vyrovnaného druhu skotu rostl a tak byly o jedenáct let později (1992) do Kašperských Hor z Kanady importovány další kusy a chov postupně rozšiřován.
Simentál - původně švýcarské masné plemeno je dnes nejrozšířenějším vyšlechtěným plemenem v ČR. Jeho předností je kromě mléčné zároveň i masná užitkovost. Ceněná je dobrá růstová schopnost, nenáročnost a dobrá přizpůsobivost drsnějším (tedy i šumavským) podmínkám bez negativních projevů.
Holštýnský skot - jedno z nejprošlechtěnějších plemen užitkového skotu na světě , je dnes využíváno jako vysoce užitkové mléčné plemeno. Původně byl chován jako prospěšný z hlediska produkce mléka i masa. Chová se nejvíce na principu volného ustájení, vyžaduje kvalitní krmení. Pak je toto nížinné plemeno dobře přizpůsobivé i v horských podmínkách. Mléko holštýnského skotu obsahuje vysoký podíl mléčných bílkovin a tuku.

V našich chovech dodržujeme všechny standardy a postupy tak, abychom dosáhli co nejvyšší užitkovosti a kvality masa i mléka. Strojní i ruční obsluha farmy a péče o skot je vedena vždy zájmem o co nejmenší ekologické a stresové zatížení, což se odráží na vysoké výstupní kvalitě. Zdravé potraviny jsou základem vyvážené stravy a dobrého zdraví. Na to především dbáme a proto nabízíme našim zákazníkům to nejlepší z čistého šumavského chovu skotu.