ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Zpracování dřevaVěnujeme se také nezemědělským činnostem - vlastní les poskytuje dostatek materiálu ke zpracování. V roce 2008 jsme rozšířili činnost o dřevozpracovatelské aktivity na vlastní pile. Za finanční podpory Programu rozvoje venkova - Místní akční skupiny Pošumaví byla pořízena rozmítací pila a štípačka.
• na pásové pile běží výroba prken, fošen ad. z kvalitního dřeva
• odpadové dřevo zpracovává linka pro palivové dříví do pytlů na palety
• piliny jsou využívány jako podestýlka pro ustájený skot, do budoucna plánujeme výrobu lisovaných briket
• štěpka (dřevní odpad) nachází využití v nedalekých Hartmanicích - město ji odebírá jako palivo - biomasu pro výrobu tepla
Více informací a možnost zakoupení naleznete v našem elektronickém obchodu na prodej paliva.