PRODUKCE MLÉKA

Mimo masného plemene se Farma Drouhaveč zabývá chovem skotu na produkci mléka. Dojení (po celý proces až ke stáčení mléka) je prováděno moderním automatickým robotem. Lidský faktor zde zasahuje jen minimálně, monitoruje a vyhodnocuje zaznamenávané údaje a řeší pak praktickou stránku chovu. Soustředíme se na zajištění maximální hygieny prostředí, pohodlí dojnic a čistoty mléka.
Část produkce chutného `čistého` mléka prodáváme přímo na farmě, také prostřednictvím pro­dejního mléčného automatu. v nedaleké Sušici. Mléko dále dovážíme ke zpracování do Německa, kde je vysoce oceňována jeho kvalita.